Tiếp nhận 4,6 tỷ đồng, 26 tấn gạo và nhiều trang thiết bị y tế hỗ trợ Khánh Hòa phòng, chống dịch Covid-19

Chiều 21-9, Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh Khánh Hòa tổ chức đợt tiếp nhận ủng hộ kinh phí và vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tham dự có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

21/09/2021

Chi hỗ trợ 1.200 túi an sinh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp với các thành viên Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh, diễn ra chiều 16-9. Tham dự còn có ông Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh.

16/09/2021

Tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ cho Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp với các thành viên Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh, diễn ra sáng 6-9. Tham dự còn có ông Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh.

06/09/2021

Thống nhất chi hỗ trợ lương thực cho hơn 6.300 hộ khó khăn của TP. Nha Trang

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp với các thành viên Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh, diễn ra chiều 26-8. Tham dự còn có ông Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

26/08/2021

Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh tiếp nhận hơn 4,5 tỷ đồng và nhiều hàng hóa

Chiều 24-8, Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận hơn 4,5 tỷ đồng và nhiều hàng hóa của các đơn vị, doanh nghiệp. Tham dự có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh.

24/08/2021

Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp phân bổ hàng hóa cứu trợ chưa kịp thời

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp với các thành viên của Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh, diễn ra sáng 23-8. Tham dự còn có ông Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

23/08/2021

Tiếp nhận nhiều trang thiết bị y tế hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa phòng, chống dịch

Sáng 14-8, Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh Khánh Hòa tổ chức đợt tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tham dự có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

14/08/2021

Trao tặng lương thực, thực phẩm cho 3 mái ấm, nhà tình thương tại TP. Nha Trang

Chiều 12-8, đoàn công tác của Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh Khánh Hòa do ông Cao Ngọc Tâm - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dẫn đầu đã đến thăm và trao hỗ trợ lương thực, thực phẩm tại 3 mái ấm, nhà tình thương của các cơ sở tôn giáo ở trong khu phong tỏa trên địa bàn TP. Nha Trang.

12/08/2021

Đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng khó khăn ở tất cả các địa phương

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp với các thành viên Ban chỉ đạo Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh, diễn ra chiều 10-8. Tham dự còn có ông Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

10/08/2021

Back To Top