Quyết định bãi bỏ Quyết định số 3639/QĐ-BCĐ ngày 25/10/2021 Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh thương mại, cung ứng hàng hóa

  • Từ khóa
Back To Top