8.003 bệnh nhân mắc Covid-19 đã được điều trị khỏi bệnh

Theo thông cáo báo chí của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Khánh Hòa, tính đến 17 giờ ngày 16-10-2021, toàn tỉnh đã có 8.003 trường hợp mắc Covid-19 được điều trị khỏi bệnh. Chỉ tính riêng trong ngày 16-10, có 57 bệnh nhân đã khỏi bệnh; số bệnh nhân đang điều trị là 487, trong đó số bệnh nhân nhẹ, không triệu chứng là 470 ca, chiếm tỷ lệ 96,5%.

16/10/2021

10 tiêu chí đánh giá an toàn đối với các doanh nghiệp ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

16/10/2021

7.946 bệnh nhân mắc Covid-19 đã được điều trị khỏi bệnh

Theo thông cáo báo chí của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Khánh Hòa, tính đến 17 giờ ngày 15-10-2021, toàn tỉnh đã có 7.946 trường hợp mắc Covid-19 được điều trị khỏi bệnh. Chỉ tính riêng trong ngày 15-10, có 26 bệnh nhân đã khỏi bệnh; số bệnh nhân đang điều trị là 518, trong đó số bệnh nhân nhẹ, không triệu chứng là 500 ca, chiếm tỷ lệ 96,5%.

15/10/2021

Cho phép tổ chức dạy và học trực tiếp kể từ ngày 18-10-2021

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa vừa có hướng dẫn triển khai giai đoạn 2 Kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ 00 giờ ngày 16-10 đến hết ngày 15-11-2021).

15/10/2021

7.920 bệnh nhân mắc Covid-19 đã được điều trị khỏi bệnh

Theo thông cáo báo chí của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Khánh Hòa, tính đến 17 giờ ngày 14-10-2021, toàn tỉnh đã có 7.920 trường hợp mắc Covid-19 được điều trị khỏi bệnh. Chỉ tính riêng trong ngày 14-10, có 29 bệnh nhân đã khỏi bệnh; số bệnh nhân đang điều trị là 511, trong đó số bệnh nhân nhẹ, không triệu chứng là 494 ca, chiếm tỷ lệ 96,7%.

14/10/2021

Back To Top