Tiếp tục cảnh giác, phòng ngừa từ sớm, từ xa, sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác

Tiếp tục cảnh giác, phòng ngừa từ sớm, từ xa, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để ứng phó với dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác có thể xảy ra; tiếp tục tăng cường đầu tư phát triển hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở, bảo đảm đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch kể cả khi xảy ra tình huống xấu.

01/12/2023

Xem xét, công bố hết dịch COVID-19

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thống nhất với đề xuất của Bộ Y tế về việc điều chỉnh bệnh COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B; đồng thời giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp xem xét, công bố hết dịch theo quy định của pháp luật.

21/06/2023

Xây dựng kế hoạch phòng, chống Covid-19 phù hợp tình hình mới

Ngày 3-6, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức phiên họp lần thứ 20 theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tham dự hội nghị.

03/06/2023

Back To Top