Tiếp nhận 4,6 tỷ đồng, 26 tấn gạo và nhiều trang thiết bị y tế hỗ trợ Khánh Hòa phòng, chống dịch Covid-19

  • Từ khóa
Back To Top