Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở biểu diễn nghệ thuật, triển lãm văn hóa, nghệ thuật; cơ sở tổ chức hoạt động, kinh doanh thể dục thể thao; điểm tham quan

  • Từ khóa
Back To Top